📣📣📣فراخوان۷۴۹📣📣📣

هنرجویان دختر👩🏼

۱۱ تا ۱۴ سال👌

پسر ۶ تا ۸ سال👌

فن بیان عالی و توانایی بالا 😇

برای بازی در یک سریال 🎬

با کارگردانی مطرح🌹

پخش از شبکه ۳ سیما📺

عکس های خود را تا ساعت ۱۴:۰۰ امروز پنجشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting