📣📣📣فراخوان۷۴۸📣📣📣

هنرجویان پسر

۸ تا ۱۰ سال

برای شرکت در هجدهمین جشنواره پانیذ

(فقط هنرجویانی که ترم یک را به اتمام رسانده اند)

عکس های خود را تا ساعت ۱۴:۰۰ امروز سه شنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting