📣📣📣فراخوان۷۴۷📣📣📣

هنرجویان پسر و دختر

۱۲ تا ۲۴ سال

مسلط به نواختن سازهای ویولن، دف و سنتور🎼

عکس های خود را تا ساعت ۲۰:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting