📣📣📣فراخوان۷۴۶📣📣📣

هنرجویان پسر

۶ تا ۸ سال

شبیه به آقای فرهاد آئیش👌

جهت بازی در یک فیلم سینمایی🎬

عکس های خود را تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting