📣📣📣فراخوان ۷۴۳📣📣📣

هنرجویان پسر👦

۸ تا ۱۰ سال😍

شیطون و بیان عالی👌

برای بازی در یک فیلم سینمایی🎬

عکس های خود را تا ساعت ۱۶:۰۰ امروز دوشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇🏻

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting