📣📣📣فراخوان ۷۴۱📣📣📣

هنرجویان پسر 👦

۸ تا ۱۰ سال😍

ریز جثه 👌

برای بازی در یک سریال (نقش اصلی)📺

عکس های خود را تا ساعت ۲۰:۰۰ امشب شنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇🏻
@bz_public

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting