📣📣📣فراخوان ۷۳۸📣📣📣

هنرجویان پسر🧒

۳ سال (خوش سر و زبان و باهوش)❣️

۴ تا ۷ سال (ریزنقش و باهوش)❣️

شبیه به نگار جواهریان (نقش پسر ایشان)😍

برای بازی در یک فیلم سینمایی🎬

با کارگردانی مطرح👌

عکس های خود را تا ساعت ۲۲:۰۰ امشب یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایید👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting