📣📣📣فراخوان ۷۳۷📣📣📣

هنرجویان دختر👧

۵ تا ۷ سال

فن بیان عالی👌

تجربه بازی مقابل دوربین 🎥

برای بازی در یک فيلم سینمایی🎬

یک ویدئو از خود( معرفی، سن ، رزومه کاری) تا ساعت ۱۶:۰۰ امروز یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇🏻

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting