📣📣📣فراخوان ۷۳۶📣📣📣

هنرجویان پسر👦

۸ تا ۱۴ سال

چشم و ابرو مشکی( شبیه به یکی از این بازیگران: ساعد سهیلی ، پولاد کیمیایی و حمید فرخ نژاد )😍

پسر ۱۲ تا ۱۴ سال

تپل و توانایی نواختن تنبک👌

برای بازی در یک فيلم سینمایی🎬

با کارگردانی مطرح😍

عکس های خود را تا ساعت ۱۸:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇🏻

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting