📣📣📣فراخوان ۷۳۵📣📣📣

هنرجویان پسر👦

۱۲ تا ۱۴ سال

با چهره مناسب برای نقش “کارگر قهوه خانه”👌

برای بازی در یک فيلم سینمایی🎬

با کارگردانی مطرح😍

عکس های خود را تا ساعت ۲۳:۰۰ امشب (چهارشنبه) به لینک زیر ارسال کنند👇
@bz_public

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting