📣📣📣فراخوان ۷۳۴📣📣📣

هنرجویان پسر😍

۸ تا ۱۰ سال

تجربه بازی مقابل دوربین🎥

برای بازی در یک فيلم کوتاه 🎬

یک ویدئو از خود ( معرفی و رزومه) را تا ساعت ۲۰:۰۰ امروز چهارشنبه به لینک زیر ارسال نمایند 👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting