📣📣📣فراخوان ۷۳۳📣📣📣

هنرجویان پسر😍

۷ تا۱۰ سال

۱۴ تا ۱۸ سال

حتما لهجه شمالی داشته باشند (گیلکی یا مازنی)👌

برای بازی در یک فيلم کوتاه 🎥

یک ویدئو از خود ( معرفی با لهجه شمالی) را تا ساعت ۲۲:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال کنند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting