📣📣📣فراخوان ۷۲۹📣📣📣

هنرجویان پسر😍

٧ تا ١٠ سال
با نقص جسمانى(به طور مادر زادی معلول جسمی)

برای بازی در یک فيلم سينمايى🎬

عکس های خود را تا ساعت ۲۱:۰۰ امروز دوشنبه به لینک زیر ارسال کنند👇
@panizacting

با توجه به شرایط خاص این فراخوان از دوستان و اقوام هنرجویان پانیذی که این شرایط را دارند میتوانند عکس های خود را ارسال نمایند🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting