📣📣📣فراخوان ۷۲٨📣📣📣

هنرجویان پسر😍

٧ تا ١٠ سال

توانايى بازى در نقشى با نقص جسمانى
(نقص عضو ،
داراى بينايى كم ،شنوايى كم…)

برای بازی در یک فيلم سينمايى🎬

عکس های خود را تا ساعت ۲۱:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال کنند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting