📣📣📣فراخوان ٧٢٥📣📣📣

هنرجویان دختر

٨ تا ١٠ سال

بخاطر شرایط خاص این فراخوان ترم اولی ها هم میتوانند شرکت نمایند👌

برای بازی در یک فيلم كوتاه تلويزيون🎬

که تا کنون سابقه بازی جلوی دوربین را نداشته اند و برای کسب تجربه مقابل دوربین ،علاقه مند به بازی هستند؛
و میتوانند فردا ساعت11 (آموزشگاه پانیذ جهت تست لباس)حضور داشته باشند، عکس های خود را تا ساعت ٢٣:٠٠ امشب چهارشنبه به لینک زیر ارسال کنند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting