📣📣📣 فراخوان ۷۲۲📣📣📣

هنرجویان

پسر🧒

۸ تا ۱۱ سال👌

تپل و با نمک😍

دختر 👧

۷ تا ۹ سال

چشم درشت و چهره فوتوژنیک😍

برای بازی در یک سریال🎬

یک ویدئو از خود( معرفی ، رزومه )را تا ساعت ۱۸:۰۰ امروز یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting