📣📣📣 فراخوان ۷۲۱📣📣📣

هنرجویان

پسر🧒

۶ تا ۸ سال👌

خوش چهره😍

فن بیان عالی👌

با تجربه دوربین 🎥

برای بازی در یک سریال🎬

یک ویدئو از خود( معرفی ، رزومه )را تا ساعت ۲۲:۰۰ امشب شنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting