📣📣📣فراخوان ۷۱۰📣📣📣

هنرجویان

پسر

۵ تا ۷ سال👌

چشم و ابرو مشکی😍

برای بازی در یک سریال🎬

عکس های خود را تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting