📣📣📣فراخوان ۷۰۹📣📣📣

هنرجویان

دختر

۶ تا ۸ سال👌

تپل❣

شبیه به محمدرضا شریفی نیا👌

برای بازی در یک فیلم سینمایی🎬

عکس های خود را تا ساعت ۱۶:۰۰ امروز پنجشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting