📣📣📣فراخوان ۷۰۸📣📣📣

هنرجویان

دختر و پسر

۶ تا ۱۰ سال👌

همراه با پدر

جهت بازی در یک برنامه آیتمی🎥

به مناسبت روز پدر❣

که میتوانند روز جمعه سر ضبط حضور داشته باشند،عکس های خود را تا ساعت ۲۱:۰۰ امشب یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting