📣📣📣فراخوان ۷۰۷📣📣📣

هنرجویان

پسر 👱‍♂

۱۴ تا ۱۶ سال👌

جهت بازی در یک فیلم کوتاه 🎥

عکس های خود را تا ساعت ۲۱:۰۰ امشب چهارشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting