📣📣📣فراخوان ۷۰۶📣📣📣

هنرجویان

دختر 👩

۱۴ تا ۱۶ سال👌

شبیه به دوران نوجوانی “شبنم قلیخانی”😍

جهت بازی در یک سریال تلویزیونی 📺
فیلمبرداری در بوشهر و تهران 🎥

که میتوانند فردا سر لوکیشن (تهران) حضور داشته باشند،عکس های خود را تا ساعت ۲۱:۰۰ امشب چهارشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇
@bz_public

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting