📣📣📣فراخوان ۷۰۵📣📣📣

هنرجویان

دختر و پسر ❣

۱۵ تا ۱۷ سال👌

جهت بازی در یک فیلم کوتاه 🎬

عکس های خود را تا ساعت ۱۴:۰۰ امروز یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇
@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting