📣📣📣فراخوان ۷۰۳📣📣📣

هنرجویان

پسر❣

۱۴ تا ۱۶ سال

برای بازی در یک فیلم سینمایی🎬

فیلمبرداری در اهواز👌

عکس های خود را تا ساعت ۱۷:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting