فراخوان ۶۹۹

هنرجویان دختر و پسر

۷ تا ۹ سال

پسر خیلی چاق ۸ تا ۱۰ سال

تا ساعت ۱۶:۰۰ امروز شنبه یک ویدئو از خود(نام ونام خانوادگی،سال تولد،رزومه کاری) به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting