📣📣📣فراخوان ۶۹۸📣📣📣

هنرجویان پسر 👨

۱۸ تا ۲۲ سال

جهت تست نهایی بازی در یک سریال تلویزیونی 📺

امروز چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ در بوستان گفتگو(نگارخانه شهر) حضور داشته باشند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting