هنرمندان در هر یک از زمینه های هنری فوق جهت اجرا در این مراسم لطفا هر چه سریع تر از طریق لینک زیر اقدام نمایند

@panizacting

از همه پانیذی ها درخواست میشود مراسم چهار روزه این خیریه را در پیج های شخصی خود استوری و معرفی نمایند تا بدین وسیله گامی در جهت حمایت از این فرشتگان بی گناه برداشته باشیم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting