فراخوان ۶۹۵
هنرجویان پسر و دختر

۸ تا ۱۰ سال

مسلط به نواختن هر یک از ساز های :

ویلن
کیبورد
بلز
برای شرکت در هجدهمین جشنواره پانیذ(در بخش موسیقی) تا ساعت ۲۲:۰۰ امشب دوشنبه به لینک زیر اعلام آمادگی فرمایند

@Mohadesehaghighi

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم