فراخوان ۶۹۴

هنرجویان پسر

۱۸ تا ۲۲ سال

جهت بازی در یک سریال تلوزیونی

عکس های خود را تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز دوشنبه به لینک زیر ارسال نمایند

@bz_public

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting