فراخوان ۶۹۰

هنرجویان دختر

۶ تا ۹ سال

موهای بلند و فر

شبیه به مونا فرجاد در نقش مقابل بانو گلاب آدینه

(ترجیحا مسلط به ساز ویلن)

برای بازی در یک موزیک ویدئو

عکس های خود را تا ساعت ۱۷:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting