02
دسامبر

فراخوان ۶۷۳

فراخوان ۶۷۳

هنرجویان دختر

۱۸ تا ۲۴ سال

باهوش فن بیان بالا و چهره معصوم و زیبا

برای بازی در یک فیلم سینمایی
(نقش اصلی)

عکس های خود را تا ساعت ۱۴:۰۰ فردا دوشنبه به لینک زیر ارسال نمایند

@bz_public

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting