فراخوان ۶۶۳

هنرجویان

پسر

۱۱ تا ۱۳ سال
بسیار چاق و تپل
آشنا با لهجه مازندرانی یا در غیر اینصورت بسیار سر زبون دار و باهوش

جهت بازی در یک سریال بسیار معروف و محبوب

با کارگردانی مطرح و شناخته شده

نقش اصلی

عکس های خود را تا ساعت ۱۶:۰۰ امروز چهارشنبه به لینک زیر ارسال نمایند
@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting