فراخوان ۶۶۲

هنرجویان

دختر

۱۰ تا ۱۳ سال

پوست تیره

جهت بازی در یک فیلم کوتاه

نقش اصلی

فیلمبرداری به مدت دو روز در طالقان

عکس های خود را تا ساعت ۲۰:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال نمایند

@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting