فراخوان ۶۶۱

هنرجویان

پسر

۸ تا ۱۰ سال

چشم زیبا و خوش حالت

فن بیان بالا

جهت بازی در یک فیلم سینمایی

عکس های خود را تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز (چهارشنبه) به لینک زیر ارسال نمایند

@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هس