فراخوان ۶۵۸

هنرجویان

دختر و پسر

۱۷ تا ۲۵ سال

جهت بازی در یک سریال

عکس های خود را تا ساعت ۱۶ فردا (سه شنبه) به لینک زیر ارسال نمایند.

به علت شرایط سنی خاص این فراخوان،والدین هنرجویانی که در جشنواره هفدهم تئاتر پانیذ بازی کرده بودند و همچنین در جشنواره قبلی نیز حضور داشتند، میتوانند در این فراخوان شرکت نمایند:ok_hand:

@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting