فراخوان ۶۵۷

هنرجویان

پسر

۷ تا ۱۱ سال

جهت بازی در یک فیلم سینمایی

یک ویدئو ۱ دقیقه ای(معرفی خود:نام و نام خانوادگی ، سن و رزومه) تا ساعت ۲۲:۰۰ امشب دوشنبه به لینک زیر ارسال کنند:point_down:
@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting