فراخوان ۶۵۰

هنرجویان

دختر

برای این فراخوان سن مهم نیست قد و وزن ملاک است

قد ۱۵۵ تا ۱۵۷

وزن ۴۰ تا ۵۰

مسلط به شنا

نقش اصلی فیلم سینمایی

جهت بازی در یک فیلم سینمایی عکس های خود را تا ساعت ۲۰:۰۰ امروز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۰ به لینک زیر ارسال نمایند :point_down:
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting