فراخوان ۶۴۷

هنرجویان

دختر

۱۶ تا ۱۹ سال

هنرجویان

پسر

۱۹ تا ۲۲ سال

تیم کارگردانی از خارج از کشور

جهت بازی در( مینی سریال) یک ویدئو ۲ دقیقه ای از خود(شامل : معرفی خود و بازگویی یک اتفاق جالب از سفر هایی که داشته اید.) تا ساعت ۱۸:۰۰ امروز یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایید
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting