فراخوان ۶۴۱

هنرجویان

پسر

۷ تا ۱۲ سال

سیاه پوست(منظور کاملا تیره نه سبزه)

به دلیل شرایط خاص این فراخوان هنرجویان ترم یک نیز میتوانند شرکت کنند

جهت بازی در یک تیزر عکس های خود را تا ساعت ۲۱:۰۰ امروز یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایند