فراخوان ۶۳۵

هنرجويان

دختر

۷ تا ۹ سال

ورزشکار

در نقش کودکی سارا بهرامی

پسر

۱۰ تا ۱۳ سال

در نقش کودکی مصطفی زمانی

جهت بازي در يك سریال عكس هاي خود را تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز دوشنبه به لينك زير ارسال نمايند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting