فراخوان ۶۳۴

هنرجويان

دختر

۵ تا ۷ سال

باهوش و آشنا با دوربین

جهت بازي در يك فيلم سینمایی عكس هاي خود را تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز شنبه به لينك زير ارسال نمايند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting