فراخوان ۶۳۱

هنرجویان

پسر

۶ تا ۸ سال

باهوش و بااستعداد

جهت بازی در یک فیلم کوتاه (نقش اصلی) عکس های خود را تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز پنجشنبه به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting