فراخوان ۶۳۰

هنرجویان

پسر ۱۶ تا ۲۰ سال

باهوش

با چهره ای جذاب و شیرین

توانایی در سوارکاری

جهت بازی در یک سریال ( نقش اصلی) عکس های خود را تا آخر امشب سه شنبه ساعت ۲۲:۰۰ به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_يك_پانيذي_هستم
@paniz_acting