فراخوان ۶۲۴

هنرجویان

پسر

۱۰ تا ۱۲ سال

لاغر

جهت بازی در یک فیلم کوتاه جشنواره ای ( جشنواره کن ) که میتوانند با ماشین موهایشان را کامل بتراشند تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز جمعه مورخ ۲۱ / ۴ / ۹۸ با لینک زیر در ارتباط باشند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting