فراخوان ۶۲۳

هنرجویان

پسر

۱۳ تا ۱۷ سال
اندام لاغر و ورزیده(قد بین ۱۵۰ تا ۱۶۵)

رنگ پوست تیره

جهت بازی در یک فیلم سینمایی(کارگردان : مجید مجیدی) تا ساعت ۲۲:۰۰ امشب پنجشنبه یک ویدئو یک دقیقه ای معرفی خود و رزومه(جمله من هنرجوی آموزشگاه بازیگری پانیذ هستم حتما در ویدئو ذکر شود) به لینک زیر ارسال کنند:point_down:
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting