فراخوان ۶۲۲

هنرجویان

پسر

۷ تا ۱۰ سال

تپل

قد بین ۱۳۵ تا ۱۴۰

جهت بازی در یک سریال تا ساعت ۱۸:۰۰ امروز چهارشنبه عکس های خود را به لینک زیر ارسال کنند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting