فراخوان ۶۱۹ هنرجویان دختر ۵ تا ۷ سال خوشگل و بانمک با فن بیان بالا جهت بازی در یک سریال تا ساعت ۱۸

هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند .

شایلین رحیمی خو
کارین افضلی
النا حکیم زاده
مانلی رسولی

جهت هماهنگی با لینک زیر در ارتباط باشند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting