هنرجویانی که برای نمایش
عاشقانه های حسین پناهی و نازی
عکس ارسال کرده اند و همچنین هنرجویانی که در جشنواره مونولوگ برای این نقش کاندید شده اند، فردا یکشنبه مورخ ۹۸/۵/۶ راس ساعت ۱۸:۳۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting