🧑🏻‍🌾فراخوان جشنواره جوان پانيذ 👨‍🌾
پس از برگزاري نظرسنجي درباب برگزاري جشنواره و موافقت اكثريت هنرجويان،مجموعه تصميم دارد جشنواره را با رعايت پروتكل هاي بهداشتي همچون گذشته برگزار نمايد،لذا هنرجوياني كه تمايل دارند در جشنواره زمستان حضور يابند،اسم و سن خود را به لينك زير ارسال
نمايند.
-گروه سني جوان و نوجوان-
@panizazmoon
تايم تست كارگردان ها در ادامه اعلام خواهد شد.
+هنرجو مي تواند در تست چندين كارگردان شركت نمايد ، اما در نهايت تنها در يك نمايش مشغول به كار خواهد شد.
🎭

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting