هنرجويان پسرى كه شبيه(حسين پناهى)هستند و هنرجويان دختر براى نقش مقابل(نازى) ، در گروه هاى سنى جوان و نوجوان براى اجراى حرفه اى تئاتر “عاشقانه هاى حسين و نازى”تا پايان امشب عكس هاى خود را به لينك زير ارسال نمايند.
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانيذ
#من_يك_پانيذى_هستم
@paniz_acting